Oferta pracy

starszy referent

Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska Dodano: 2022-10-02 | ID oferty: 1555167


Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent w Zespole Informatyki

10-526 Olsztyn Ul.Partyzantów 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadaje uprawnienia do systemów kontroli wejść/wyjść
 • sporządza wnioski do systemów informatycznych
 • prowadzi sekretariat zespołu


Warunki pracy

praca administracyjno – biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, czas pracy- 8 godzin, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu - przyjęcie na stanowisko uzależnione jest od pozytywnego zakończenia postępowania sprawdzającego skutkującego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne; - oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane, - oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie, oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.olsztyn.kmp.policja.gov.pl/306/rekrutacja/25276,Wzor-oswiadczenia-kandydata-na-stanowiska-w-korpusie-sluzby-cywilnej.html - złożone dokumenty nie będą zwracane, - kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej określonych w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji; - publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydataWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dyspozycyjność
 • niekaralność kandydata i najbliższych członków rodziny
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i rzetelność
 • samodzielne rozwiązywanie problemów
 • komunikatywność
 • umiejętność administrowania systemu Windows
 • umiejętność ewidencjonowania sprzętu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów resortowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-13
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Referat Kadr i Szkolenia
Komenda Miejska Policji
10-526 Olsztyn
ul. Partyzantów 23
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Olsztyn warmińsko-mazurskie

Dane kontaktowe:

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.