Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie - Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań do kontaktu z żywnością - kluczowe aspekty prawne w 2022 r. - 21 października 2022 r. - Online

Na szkoleniu omówimy w jaki sposób praktycznie wdrożyć aktualne przepisy prawne krajowe i UE dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawimy wymagania i dokumentację dotyczącą wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z wynikami badań potwierdzających zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami UE. Prześledzimy i przeanalizujemy problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy.

Szkolenie - Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań do kontaktu z żywnością - kluczowe aspekty prawne w 2022 r. - 21 października 2022 r. - Online

Na szkoleniu omówimy w jaki sposób praktycznie wdrożyć aktualne przepisy prawne krajowe i UE dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawimy wymagania i dokumentację dotyczącą wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z wynikami badań potwierdzających zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami UE. Prześledzimy i przeanalizujemy problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy.

Kto powinien wziąć udział

 • Producenci żywności
 • Producenci, importerzy i dystrybutorzy materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (technolodzy, specjaliści, kierownicy i pracownicy służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności)
 • Pracownicy laboratoriów wykonujących badania materiałów opakowaniowych


Program

 1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia
 2. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 3. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z najnowszymi zmianami
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 6. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko


Więcej informacji:
tel.: +48 22 633 03 28
https://deway.pl/bezpieczenstwo-zdrowotne-opakowan-do-kontaktu-z-zywnoscia---kluczowe-aspekty-prawne-w-2022-r

Artykuł został dodany przez firmę


 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.